میزبانی لینوکس غیر ایرانی اکونومی

 • Plan A

  69,900/yr
  سفارش دهید


  • 100 مگابایت فضا / 5000 مگابایت پهنای باند
 • Plan B

  159,000/yr
  سفارش دهید


  • 500 مگابایت فضا / 7000 مگابایت پهنای باند
 • Plan C

  275,000/yr
  سفارش دهید


  • 1000 مگابایت فضا / 10000 مگابایت پهنای باند
 • Plan D

  319,000/yr
  سفارش دهید


  • 2000 مگابایت فضا / 20000 مگابایت پهنای باند
 • Plan E

  1,199,000/yr
  سفارش دهید


  • 10 گیگابایت فضا / 200 گیگابایت پهنای باند