میزبانی ویندوز ایرانی اکونومی

 • plan C

  99900.00/yr
  سفارش دهید


  • 500 مگابایت فضا / 2000 مگابایت پهنای باند
 • Plan D

  149900.00/yr
  سفارش دهید


  • 1000 مگابایت فضا / 20000 مگابایت پهنای باند
 • Plane E

  209900.00/yr
  سفارش دهید


  • 2000 مگابایت فضا / 40000مگابایت پهنای باند
 • Plane F

  349900.00/yr
  سفارش دهید


  • 3000 مگابایت فضا / 60000مگابایت پهنای باند