ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
5900.00 تومان
1 سال
5900.00 تومان
1 سال
5900.00 تومان
1 سال
.com
295000.00 تومان
1 سال
305000.00 تومان
1 سال
305000.00 تومان
1 سال
.net
305000.00 تومان
1 سال
320000.00 تومان
1 سال
320000.00 تومان
1 سال
.org
210000.00 تومان
1 سال
210000.00 تومان
1 سال
210000.00 تومان
1 سال
.info
270000.00 تومان
1 سال
270000.00 تومان
1 سال
270000.00 تومان
1 سال
.name
190000.00 تومان
1 سال
190000.00 تومان
1 سال
190000.00 تومان
1 سال
.biz
38000.00 تومان
1 سال
38000.00 تومان
1 سال
39000.00 تومان
1 سال
.ws
45000.00 تومان
1 سال
45000.00 تومان
1 سال
46000.00 تومان
1 سال
.asia
57000.00 تومان
1 سال
57000.00 تومان
1 سال
58000.00 تومان
1 سال
.mobi
68800.00 تومان
1 سال
68800.00 تومان
1 سال
69800.00 تومان
1 سال
.tel
61000.00 تومان
1 سال
61000.00 تومان
1 سال
62000.00 تومان
1 سال
.eu
61000.00 تومان
1 سال
61000.00 تومان
1 سال
61000.00 تومان
1 سال
.us
45000.00 تومان
1 سال
45000.00 تومان
1 سال
45000.00 تومان
1 سال
.tv
150000.00 تومان
1 سال
150000.00 تومان
1 سال
150000.00 تومان
1 سال
.co
610000.00 تومان
1 سال
610000.00 تومان
1 سال
610000.00 تومان
1 سال
.co.ir
5900.00 تومان
1 سال
5900.00 تومان
1 سال
5900.00 تومان
1 سال
.pt
629000.00 تومان
1 سال
629000.00 تومان
1 سال
629000.00 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains