میزبانی لینوکس ایرانی اکونومی

 • Plan A

  69900.00/yr
  سفارش دهید


  • 100 مگابایت فضا / 5000 مگابایت پهنای باند
 • Plan B

  247000.00/yr
  سفارش دهید


  • 500 مگابایت فضا / 7000 مگابایت پهنای باند
 • Plan C

  695000.00/yr
  سفارش دهید


  • 1000 مگابایت فضا / 10000 مگابایت پهنای باند
 • Plan D

  792000.00/yr
  سفارش دهید


  • 2000 مگابایت فضا / 20000 مگابایت پهنای باند
 • Plan E

  1900000.00/yr
  سفارش دهید


  • 6000 مگاابایت فضا / 15000 مگابایت پهنای باند
 • Plan F

  3168000.00/yr
  سفارش دهید


  • 10000 مگاابایت فضا / 20000 مگابایت پهنای باند