میزبانی ویندوز ایرانی حرفه ای

 • Plan A

  76000.00/ yıl
  Satın Al


  • 1000 مگابایت فضا / 20000 مگابایت پهنای باند
 • Plan B

  110000.00/ yıl
  Satın Al


  • 20 گیگابایت فضا / 200 گیگابایت پهنای باند
 • Plan C

  130000.00/ yıl
  Satın Al


  • 50 گیگابایت فضا / 500 گیگابایت پهنای باند
 • Plan D

  144000.00/ yıl
  Satın Al


  • 100 گیگابایت فضا / 1000 گیگابایت پهنای باند
 • Plan E

  250000.00/ yıl
  Satın Al
  • نامحدود / پهنای باند: نامحدود

   فضای وب