میزبانی لینوکس ایرانی حرفه ای

 • Plan A

  99000.00/yr
  Assinar agora


  • 100 مگابایت فضا / 5000 مگابایت پهنای باند
 • Plan B

  275000.00/yr
  Assinar agora


  • 500 مگابایت فضا / 10000 مگابایت پهنای باند
 • Plan C

  740000.00/yr
  Assinar agora


  • 1000 مگابایت فضا / 13000 مگابایت پهنای باند
 • Plan D

  1980000.00/yr
  Assinar agora


  • 3000 مگابایت فضا / 30000 مگابایت پهنای باند
 • Plan E

  2690000.00/yr
  Assinar agora


  • 5 گیگابایت فضا

   ترافیک نامحدود

   CPU2X100

   RAM 8GB

   H.D.D NVMe