میزبانی لینوکس ایرانی حرفه ای

 • Plan A

  99,000/yr
  أطلبه الآن


  • 100 مگابایت فضا / 5000 مگابایت پهنای باند
 • Plan B

  275,000/yr
  أطلبه الآن


  • 500 مگابایت فضا / 10000 مگابایت پهنای باند
 • Plan C

  740,000/yr
  أطلبه الآن


  • 1000 مگابایت فضا / 13000 مگابایت پهنای باند
 • Plan D

  2,690,000/yr
  أطلبه الآن


  • 3000 مگابایت فضا / 30000 مگابایت پهنای باند
 • Plan E

  3,900,000/yr
  أطلبه الآن


  • 5 گیگابایت فضا

   ترافیک نامحدود

   CPU2X100

   RAM 8GB

   H.D.D NVMe