میزبانی لینوکس غیر ایرانی حرفه ای

 • Plan A

  99000.00/yr
  Assinar agora


  • 100 مگابایت فضا / 5000 مگابایت پهنای باند
 • Plan B

  -1.00 تومان Uma vez
  Assinar agora


  • 500 مگابایت فضا / 10000 مگابایت پهنای باند
 • Plan C

  470000.00/yr
  Assinar agora


  • 1000 مگابایت فضا / 13000 مگابایت پهنای باند
 • Plan E

  -1.00 تومان Uma vez
  Assinar agora


  • 10 گیگابایت فضا / 10 گیگابایت پهنای باند
 • 200 مگابایت حرفه ای

  70000.00/yr
  Assinar agora
  • نامحدود
   دیتابیس و ایمیل
  • نامحدود
   FTP و ساب دومین
  • 6000 مگابایت
   پهنای باند ماهانه
  • red; font-weight:bold;">ویژه شرکت ها و موسسات خصوصی و دولتی

   50 مگابایت

   12900.00 تومان Uma vez
   Assinar agora
   • نامحدود
    دیتابیس و ایمیل
   • نامحدود
    FTP و ساب دومین
   • 1500 مگابایت پهنای باند ماهانه
  • Plan D

   -1.00 تومان Uma vez
   Assinar agora


   • 2000 مگابایت فضا / 20000 مگابایت پهنای باند
  • 200 مگابایت

   39900.00 تومان Uma vez
   Assinar agora
   • نامحدود
    دیتابیس و ایمیل
   • نامحدود
    FTP و ساب دومین
   • 5000 مگابایت پهنای باند ماهانه
  • 500 مگابایت

   49900.00 تومان Uma vez
   Assinar agora
   • نامحدود
    دیتابیس و ایمیل
   • نامحدود
    FTP و ساب دومین
   • 5 گیگابایت پهنای باند ماهانه
  • 1 گیگابایت

   60000.00/mo
   Assinar agora
   • نامحدود
    دیتابیس و ایمیل
   • نامحدود
    FTP و ساب دومین
   • 10 گیگابایت پهنای باند ماهانه