قابل توجه مالکان و مدیران محترم وب سایت های سرور لینوکس حرفه ای ایرانی

در جهت تامین خدمات مطلوب و ارتقای کیفیت سرورهای حاضر تا ساعاتی دیگر انتقال به سرور جدید صو.رت خواهد پذیرفت.

لطفا در صورتیکه با مشکلی مواجه شده اید لطفا نسبت به ثبت تیکت اقدام فرمایید

باتشکر
شبکه میزبانی مکس آیتم

Sunday, January 27, 2019

« بازگشت