یافتن کالاها و سرویسها

واحد پول:


Plan A


100 مگابایت فضا / 5000 مگابایت پهنای باند
49900.00 تومان سالانه
Plan B


200 مگابایت فضا / 7000 مگابایت پهنای باند
59900.00 تومان سالانه
Plan C


500 مگابایت فضا / 10000 مگابایت پهنای باند
99900.00 تومان سالانه
Plan D


1000 مگابایت فضا / 20000 مگابایت پهنای باند
198000.00 تومان سالانه
Plan E


2000 مگاابایت فضا / 20000 مگابایت پهنای باند
396000.00 تومان سالانه
Plan F


5 گیگابایت فضا / 70 گیگابایت پهنای باند
440000.00 تومان سالانه

زبان: