یافتن کالاها و سرویسها

واحد پول:


Plan A


100 مگابایت فضا / 5000 مگابایت پهنای باند
69900.00 تومان سالانه
Plan B


500 مگابایت فضا / 7000 مگابایت پهنای باند
198000.00 تومان سالانه
Plan C


1000 مگابایت فضا / 10000 مگابایت پهنای باند
275000.00 تومان سالانه
Plan D


2000 مگابایت فضا / 20000 مگابایت پهنای باند
440000.00 تومان سالانه
Plan E


6000 مگاابایت فضا / 15000 مگابایت پهنای باند
1090000.00 تومان سالانه
Plan F


10000 مگاابایت فضا / 20000 مگابایت پهنای باند
1490000.00 تومان سالانه

زبان: