یافتن کالاها و سرویسها

واحد پول:


Plan A


100 مگابایت فضا / 5000 مگابایت پهنای باند
69900.00 تومان سالانه
Plan B


500 مگابایت فضا / 7000 مگابایت پهنای باند
159000.00 تومان سالانه
Plan C


1000 مگابایت فضا / 10000 مگابایت پهنای باند
198000.00 تومان سالانه
Plan D


2000 مگابایت فضا / 20000 مگابایت پهنای باند
319000.00 تومان سالانه
Plan E


10000 مگاابایت فضا / 20000 مگابایت پهنای باند
1199000.00 تومان سالانه

زبان: