اطلاعیه بسیار مهم - انتقال سرور ایرانی حرفه ای

Sunday, January 27, 2019


قابل توجه مالکان و مدیران محترم وب سایت های سرور لینوکس حرفه ای ایرانی در جهت تامین خدمات مطلوب و ارتقای کیفیت سرورهای حاضر تا ساعاتی دیگر انتقال به سرور جدید صو.رت خواهد پذیرفت. لطفا در صورتیکه با مشکلی مواجه شده اید...

بیشتر »


RSS مشاهده RSS


زبان: